Giới thiệu G-Shock Master of G GA-1100KH-3A: phối màu quân đội, xanh olive tuyệt đẹp

G-Shock Master of G với phối màu quân đội Olive Drab Gravitymaster GA-1100KH-3A G-Shock giới thiệu phiên bản G-Shock Master of G với phối màu quân đội Olive Drab Gravitymaster GA-1100KH-3A. Phiên bản G-Shock tuyệt đẹp với dây và vỏ bezel màu xanh Olive, các điểm nhấn tại dây, vỏ và mặt đồng hồ điểm …