Hướng dẫn sử dụng

Bello tổng hợp lại các hướng dẫn sử dụng đồng hồ G-Shock theo các dòng sản phẩm chính. Một số dòng sản phẩm mới Bello chưa kịp biên soạn và biên dịch xin đưa link về trang chủ của Casio Nhật Bản để các bạn có thể tham khảo trước phiên bản đầy đủ bằng Tiếng Anh.
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ thêm xin vui lòng liên hệ 024 6686 9898 Bello sẽ giải đáp.
Hoặc các bạn có thể mang trực tiếp đồng hồ cần hướng dẫn qua Bello Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để được hỗ trợ.
Các bạn cũng có thể comment dưới bài viết này để chúng tôi hỗ trợ bạn. Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được nhiều comment, góp ý để Bello nhanh chóng hoàn thiện hơn bài viết của mình.

Mã dòng sản phẩm G-Shock: Số Module máy phía sau nắp lưng
AW-590: 4778
AW-591: 4778
AWG-M100: 5230
AWG-M510: 5230
DW-5600: 1545
DW-5750: 3229
DW-6900: 1289
DW-9052: 1659
DW-D5500: 3433
DW-D5600: 3433
G-001: 3247
G-100: 2327
G-300: 3750
G-2900: 2548
G-5600: 3160
G-6900: 3180
G-7700: 3095
G-7900: 3194
G-8900: 3285
G-9000 Mudman: 3031
G-9100 Gulfman: 3088
G-9300 Mudman: 3261
G-1400: 5245
GA-100: 5081
GA-110: 5146
GA-120: 5229
GA-150: 5255
GA-200: 5229
GA-201: 5229
GA-300: 5259
GA-310: 5357
GA-400: 5398
GA-500: 5478
GA-700: 5522
GA-800: 5535
GA-1000: 5302
GA-1100: 5441
GAC-110: 5363
GAS-100: 5445
GAW-100: 5444
GAX-100: 5484
GB-5600B: 3419
GB-6900B: 3417
GB-X6900B: 3418
GBA-400 G’MIX: 5413
GD-100: 3263
GD-110: 3400
GD-120: 3427
GD-350: 3403
GD-400: 3434
GD-X6900: 3420
GF-1000: 3185
GG-1000 Mudmaster: 5476
GLS-5600: 3178
GLS-8900: 3422
GLX-5600: 3215
GLX-6900: 3194
GMA-S110: 5425
GMA-S130: 5540
GMD-S6900: 3436
GN-1000 Gulfmaster: 5442
GPR-B1000 Rangeman: 3452
GPW-1000: 5410
GPW-2000: 5502
GR-8900: 3269
GS-1400 GIEZ: 5040
GST-200: 5475
GST-B100: 5513
GST-S100: 5445
GST-S110: 5445
GST-S200: 5475
GST-S210: 5475
GST-S300: 5525
GST-S310: 5525
GST-W100: 5444
GST-W110: 5444
GST-W300: 5524
GST-W310: 5524
GW-2310: 3195
GW-5510: 3159
GW-5000: 3159
GW-6900: 3179
GW-7900: 3200
GW-8900: 3268
GW-9000 Mudman: 3050
GW-9100 Gulfman: 3089
GW-9100 Mudman: 3260
GW-9400 Rangeman: 3410
GW-A1000: 5240
GW-A1100: 5311
GW-M500: 3405
GW-M5610: 3159
GWF-1000 Frogman: 3184
GWF-D1000 Frogman: 3445
GWG-1000 Mudmaster: 5411
GWN-1000 Gulfmaster: 5371
GWN-Q1000 Gulfmaster: 5477
GWX-5600: 3222
GWX-8900: 3279
GX-56: 3221
GXW-56: 3220
MRG-7600: 5163
MRG-7700: 5163
MRG-8100: 5068
MRG-B1000: 5526
MRG-G1000: 5411
MRG-G2000: 5531
MTG-1200: 5040
MTG-1500: 5055
MTG-G1000: 5455
MTG-M900: 3406
MTG-S1000: 5369